Контакти

Можете да се свържете с нас на e-mail адрес:
contacts@adventure-medicine.com

Използвайте този e-mail адрес при проблеми с регистрацията и за всякакви въпроси и коментари.

Ася Иванова – при проблеми с регистрацията, въпроси и коментари
0887 37 47 19

Натали Петрова – по въпроси за медийно отразяване, спонсорство и PR
0888 85 95 63
02 840 74 75

България
1113, София
ул. “Юрий Гагарин” блок 97/ “А”
Сдружение “Международен фестивал на планинарския филм”